Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος τονίζει, σε ανακοίνωσή της, πως το αίτημα αναβολής έναρξης ισχύος της IDD αφορά αποκλειστικά στα χρονικά περιθώρια και στις διαδικαστικές προετοιμασίες που αφορούν στις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ διαψεύδει δημοσιεύματα που υποστηρίζουν πως οι αλλαγές αφορούν στο περιεχόμενο της IDD.

 

Παρατίθεται η ανακοίνωση της ΕΑΔΕ:

 

"Γιατί Θεωρείται αναγκαία η αναβολή έναρξης ισχύος της οδηγίας 2016/97IDD

 

Την αναβολή ενός έτους για την εφαρμογή της Οδηγίας 2016/97 (IDD) ζήτησε η INSURANCE EUROPE και το BIPAR.

Οι λόγοι που κρίνεται  αναγκαία η αναβολή της εφαρμογής της Οδηγίας οφείλονται στην καθυστέρηση δημοσίευσης των κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμών για τα επενδυτικά προϊόντα τα βασιζόμενα στην ασφάλιση (IBIPs) και τον έλεγχο προϊόντος και εσωτερικής διακυβέρνησης (POG), τα οποία παρουσιάσθηκαν στην τελική τους μορφή μόλις προ ολίγων ημερών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει περιθώριο τριών μηνών  για να διατυπώσει αντιρρήσεις επί των κειμένων αυτών, και επομένως ο χρόνος που θα απομείνει για την προετοιμασία Ασφαλιστικών Εταιρειών και Διαμεσολαβούντων θα είναι εξαιρετικά περιορισμένος.

Κατόπιν  όλων αυτών και ανταποκρινόμενοι  στην πρόσκληση  του BIPAR, προωθήσαμε το αίτημα αναβολής προς τους Έλληνες  Ευρωβουλευτές,  που μετέχουν στην οικεία Επιτροπή, καθώς και προς το Υπουργείο των Οικονομικών, συντασσόμενοι απολύτως με την θέση που διατυπώθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Διευκρινίζουμε ότι το αίτημα της αναβολής αφορά μόνο τους χρόνους και τις διαδικαστικές προετοιμασίες  από πλευράς Ασφαλιστικών Εταιρειών καθώς και την  αδυναμία προετοιμασίας, μελέτης και ένταξης των Διαμεσολαβούντων στις νέες διαδικασίες.

Δεν αφορά διαφοροποιήσεις ή ενστάσεις για το περιεχόμενο της IDD, όπως αφήνεται να εννοηθεί σε διάφορα δημοσιεύματα.

 

06

 

Η επεξεργασία της Οδηγίας στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, όπου μετέχει η ΕΑΔΕ με εκπρόσωπό της, προχωρά ομαλά προκειμένου να είναι έτοιμο το προσχέδιο για να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών εντός της προθεσμίας που έχει αρχικά ορισθεί.

Εάν δοθεί η παράταση τότε η Επιτροπή θα κρίνει εάν θα ολοκληρώσει το έργο της ή θα διακόψει για να επανέλθει σε ωριμότερο χρόνο.

 

Είναι αλήθεια  ότι με την ευκαιρία της επεξεργασίας για την ενσωμάτωση  της Οδηγίας,  η Εποπτική Αρχή επιχειρεί να διευρύνει τα υπό μελέτη και διαβούλευση θέματα, που αφορούν στην άσκηση της Διαμεσολάβησης, την ανάληψη και ενδεχομένως τον καταμερισμό ευθύνης, και εν τέλει τον έλεγχο για την προστασία του Καταναλωτή.

 

Οι προτάσεις που έχουν τεθεί από την ΔΕΙΑ και αφορούν μεταξύ άλλων και τις κατηγορίες της Διαμεσολάβησης βρίσκονται σε αρχικό και διερευνητικό στάδιο.

Θα ακολουθήσει διάλογος και ανταλλαγή τεκμηριωμένων επιχειρημάτων ώστε να προκριθεί λύση που θα λαμβάνει υπ όψιν  τις λειτουργικές ανάγκες της Αγοράς και θα υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες ελέγχου και εποπτείας.

 

Ως γνωστόν εμείς ως ΕΑΔΕ καλωσορίσαμε τις αλλαγές που προτάθηκαν από την IDD καθώς κρίθηκαν αναγκαίες για την διόρθωση και συμπλήρωση της IMD και του π.δ.190/2006.

 

Είμαστε άλλωστε σταθερά προσηλωμένοι στην άποψη ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις και  των  τριών  επιπέδων  των εμπλεκομένων,  δηλ. Εταιρείες, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και Πελάτες, ότι πρέπει να ασκείται αντικειμενικός έλεγχος και εποπτεία σε όλα τα Δίκτυα, δηλ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, Διανομείς προϊόντων και  ασκούντες Δευτερευόντως το επάγγελμα , και ότι ο πελάτης αξίζει και πρέπει να έχει αμερόληπτη ενημέρωση και πλήρη και τεκμηριωμένη  παροχή συμβουλής σε όλους τους κλάδους και για όλα τα προϊόντα."