Η διεύρυνση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων σε ακίνητα (κατοικίες και επαγγελματικά) δημιουργεί άμεσα προβλήματα και στην ασφαλιστική παραγωγή, τα οποία δεν φαίνονται μεν αλλά είναι υπαρκτά και απασχολούν τους οικονομικούς διευθυντές.

Κτίρια επιχειρήσεων και καταστήματα, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις τουρισμού κατέχουν μεγάλα ποσοστά ανάμεσα στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και μη πληρωμένα ασφάλιστρα.  Υπολογισμοί  ανεβάζουν την παραγωγή ασφαλίστρων που χάνονται μέσα από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε περίπου 40-50 εκατ. ευρώ ετησίως, όσο δηλαδή η συνολική παραγωγή μίας μεσαίας  ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα.

Κάθε μη εξυπηρετούμενο δάνειο συνοδεύεται πάντα από κάποια υποχρεωτική ασφάλιση.  Η μη πληρωμή των δόσεων του δανείου δεν επιφέρει λύση της ασφάλισης αλλά ωστόσο στις περιπτώσεις που υπάρχουν στρατηγικοί  «μπαταχτσήδες» οι φόβοι πληθαίνουν όχι μόνο για την μη πληρωμή των ασφαλίστρων αλλά κυρίως για πιθανή δόλια συμπεριφορά και εσκεμμένες καταστροφές.

 

 

06

 

Προς το παρόν σε αρκετά  επαγγελματικά δάνεια τηρούνται προσχηματικά οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και μάλιστα οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων το επικαλούνται στα δικαστήρια ως προσπάθεια τήρησης των συμφωνηθέντων με τις τράπεζες.

Πληθαίνουν όμως οι περιπτώσεις που μαζί με την αδυναμία πληρωμής των δόσεων του δανείου, σταματούν και οι πληρωμές των ασφαλιστηρίων γεγονός που επιφέρει άμεση μείωση της παραγωγής.

Υπολογίζουν  οι ασφαλιστικές ότι η παραγωγή ασφαλίστρων περιουσίας, επαγγελματικής στέγης και αστικής ευθύνης θα ήταν αυξημένη κατά 20% εάν δεν υπήρχαν τα προβλήματα των κόκκινων δανείων.

Για το bancassurance, η μη χορήγηση δανείων (εξαιτίας αυτών των προβλημάτων) οδηγεί σε μεγάλη συρρίκνωση και  της ασφαλιστικής τους παραγωγής που συντηρείται και αυξάνεται μόνο από τα ασφαλιστικο-επενδυτικά προιόντα σύνταξης και από τα προιόντα υγείας.

Για τις ίδιες τις ασφαλιστικές  η αύξηση των ‘κόκκινων δανείων’  σημαίνει ότι πρέπει να αυξήσουν βάσει solvency II τα αποθεματικά τους κεφάλαια προκειμένου να καλύψουν τους «κινδύνους της αγοράς”.

O ‘φαύλος κύκλος’ που δημιουργεί η αύξηση των κόκκινων δανείων, εκτιμάται ότι μπορεί να σπάσει εάν προχωρήσει η διαδικασία τιτλοποίησης και πώλησης των δανείων. Στην περίπτωση αυτή θα δημιουργηθούν νέες ασφαλιστικές εργασίες αν και το θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπει κάτι τέτοιο για τις εταιρείες αγοράς υποχρεώσεων.