ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής έχει μεγάλη σημασία για την WIn Brokers. Για την καλύτερη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας παρέχουμε την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε απέναντι σε εσάς και την ιδιωτική σας ζωή. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει ποιες πληροφορίες μπορούμε να συλλέγουμε για εσάς, πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας, πώς τα προστατεύουμε και ποιες είναι οι επιλογές που έχετε σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν την περιήγηση σας στο δικτυακό τόπο της Win Brokers. Κάνοντας χρήση του δικτυακού μας τόπου, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε παρακαλούμε όπως απέχετε από κάθε περαιτέρω χρήση του δικτυακού τόπου.

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

 

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε από τους επισκέπτες

 

 

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αρχική σελίδα του δικτυακού μας τόπου και να περιηγηθούν σε συγκεκριμένες περιοχές του, χωρίς να αποκαλύψουν προσωπικά στοιχεία. Πράγματι εντοπίζουμε τις πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς από το πρόγραμμα περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας από την οποία φτάσατε σε εμάς (αναφερόμενο URL), τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε, την ώρα και την ημερομηνία της πρόσβασης, καθώς και άλλες πληροφορίες που δεν σας προσδιορίζουν την ταυτότητα σας.
Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς οι οποίες συλλέγονται αυτόματα από το διακομιστή μας, όπως η διεύθυνση IP σας και το όνομα χώρου (domain name). Η Win Brokers μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από το διακομιστή και το πρόγραμμα περιήγησης για να προσαρμόσει τις προσφορές και παρουσιάσεις της ξεχωριστά στον καθένα από εσάς εφόσον υποβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

 

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε κατά την εγγραφή σας

 

 

Για την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητας τους, όπως όνομα, φύλο και στοιχεία επικοινωνίας. Στην οθόνη εγγραφής, αναφέρουμε τις πληροφορίες, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για την εγγραφή σας, καθώς και τις πληροφορίες, οι οποίες είναι προαιρετικές και μπορούν να δοθούν κατά την διακριτική σας ευχέρεια. Με την παροχή αυτών των πληροφοριών, παρέχετε ταυτόχρονα και τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Win Brokers.

 

 

Άλλες πληροφορίες

 

 

Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες που οικειοθελώς μας παρέχετε μέσω απαντήσεων σε έρευνες, λειτουργίες αναζήτησης, ερωτηματολόγια, σχολιασμό κλπ. Επίσης, μπορεί να σας προσφέρουμε κάποια εργαλεία αξιολόγησης της εταιρίας μας, τα οποία σας ζητούν να παράσχετε πληροφορίες για βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.
Επιπροσθέτως ενδέχεται να σας ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες όπως την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε πρόσθετες υπηρεσίες ή πληροφορίες ή κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων τα οποία ενδέχεται να προκύψουν.

 

 

Η χρήση cookies και άλλων συστημάτων εντοπισμού

 

 

Τα αρχεία cookies, τα ημερολόγια καταγραφής κινήσεων (log files) και οι ετικέτες ενεργειών (Web beacons) είναι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα της Win Brokers για τον εντοπισμό ενός χρήστη, όταν κινείται στην ιστοσελίδα της. Ο φυλλομετρητής (‘browser') σας μπορεί να ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να σας επιτρέπει να ελέγχετε την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση cookies, ή να σας προειδοποιεί σε κάθε περίπτωση αποστολής ενός αρχείου. Ο φυλλομετρητής σας μας επιτρέπει να εγκαταστήσουμε συγκεκριμένα αρχεία (session based IDs και persistent cookies) στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, τα οποία προσδιορίζουν τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρχεία cookies για να προσωποποιήσουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας.
Ο φυλλομετρητής της ιστoσελίδας σας (Web Browser) μπορεί να ρυθμιστεί με τρόπο που να σας επιτρέπει την αποδοχή ή την απόρριψη των αρχείων cookies, ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που αποστέλλεται ένα αρχείο cookie για εσάς. Αν ο browser σας έχει ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα cookies, οι ιστοσελίδες που επιτρέπουν τα cookies δεν θα αναγνωρίζουν τις προτιμήσεις σας κατά την επιστροφή σας στο δικτυακό τόπο, ενώ κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας μπορεί να χαθούν.

 

 

 

 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Συγκεντρωτικά στοιχεία

 

 

Συγκεντρώνουμε συνολικά στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας για την ανάλυση της αγοράς. Μπορεί ενδεχομένως να παράσχουμε πληροφορίες από την ιστοσελίδα μας σε συγκεντρωτική μορφή, αφού αφαιρεθούν πληροφορίες ταυτοποίησης, σε τρίτους.

 

 

Προωθητικές Ενέργειες (Μάρκετινγκ) - Διαφημιστικά μηνύματα

 

 

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας τα οποία μας παρέχετε για προωθητικές ενέργειες. Μπορεί επίσης να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με βάση τα ενδιαφέροντά σας.
Όταν μοιραζόμαστε πληροφορίες με τρίτους που εργάζονται για λογαριασμό της Win Brokers, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την έγγραφη συμμόρφωση τους με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Win Brokers.
Εκτός των ως άνω αναφερομένων, η Win Brokers δεν θα κοινοποιήσει σε προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

 

 

Προστασία των πληροφοριών

 

 

Έχουμε ενσωματώσει κατάλληλη τεχνολογία, πολιτικές ασφαλείας, κανόνες και άλλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που διατηρούμε υπό τον έλεγχό μας, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, τροποποίηση, παράνομη ή τυχαία καταστροφή και τυχαία απώλεια. Προστατεύουμε επίσης τις πληροφορίες σας απαιτώντας από όλους τους εργαζόμενους μας και τα πρόσωπα τα οποία έχουν πρόσβαση ή σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων σας να σέβονται την εμπιστευτικότητά σας.

 

 

Διαφημιστικές και ενημερωτικές προσφορές

 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις στέλνουμε προσφορές σε επιλεγμένες ομάδες επισκεπτών της ιστοσελίδας. Για να επιτευχθεί αυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τρίτους που εργάζονται για λογαριασμό της Win Brokers. Διαθέτουμε μια ποικιλία μηχανισμών για να μας πείτε ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε τέτοιες διαφημιστικές - ενημερωτικές προσφορές. Για παράδειγμα, μπορεί να παρέχουμε ένα παράθυρο όπου οι επισκέπτες θα επιλέγουν (opt-in) να λαμβάνουν πληροφορίες που αποστέλλονται από ένα τρίτο μέρος και να κάνουμε σαφές ότι, με την επιλογή αυτή, θα υποβάλλετε τα στοιχεία σας σε τρίτους. Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε διαφημιστικό ή ενημερωτικό υλικό από εμάς, ακολουθώντας τις οδηγίες για να κάνετε αποεπιλογή (opt-out), όπως αναφέρεται ή περιλαμβάνεται σε καθεμία από τις επικοινωνίες τις οποίες θα σας στείλουμε.

 

 

Νομικές προϋποθέσεις

 

 

Ενδέχεται να δώσουμε πληροφορίες για το λογαριασμό πρόσβασης και άλλες προσωπικές πληροφορίες όταν πιστεύουμε ότι η παροχή των πληροφοριών αυτών είναι απαραίτητη για συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία.

 

 

Επιλογές Προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής

 

 

Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ως μέλος, θα σας δοθεί η επιλογή να λαμβάνετε επαναλαμβανόμενα ενημερωτικά / διαφημιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) από την Win Brokers και τρίτους που συνεργάζονται με την Win Brokers. Μπορείτε να κάνετε αποεπιλογή (opt-out) από την παραλαβή των εν λόγω e-mail, όταν παρέχετε τις πληροφορίες ή ακολουθείτε τις οδηγίες, που αναφέρονται στο e-mail ή συμπεριλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα που θα σας στείλουμε. Η Εξυπηρέτηση Πελατών θα σας διαγράψει από τη λίστα αποστολής του ενημερωτικού δελτίου ή από τη συμμετοχή σας σε άλλα προγράμματα μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες.

 

 

Επικαιροποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών και επικοινωνία με την Holmes Place

 

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, προκειμένου (i) να αφαιρέσετε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε εμάς από τα συστήματά μας, (ii) να ανανεώσετε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε εμάς, και (iii) να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά διαφημιστικές επαφές αποστέλλοντάς μας e-mail στο info@winbrokers.gr

winbrokers basic favicon

Η Win Brokers βρίσκεται πάντα δίπλα σας για να στηρίξει εσάς και τις ανάγκες σας σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
Έτσι μπορείτε να νιώθετε πάντα ασφαλής δίπλα μας.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Κουταΐση 21, Νίκαια 184 51

Τηλ: +30 210 300 49 98
Φαξ: +30 210 48 12 911
d.michael@winbrokers.gr

Δευτ - Παρ: 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.
Σάββατο: Κλειστά
Κυριακή: Κλειστά