Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων

Είναι ζωτικό να σε βοηθάμε στις δύσκολες στιγμές της ζωής σου.

Πανω απο
2185

Συμβόλαια

Πανω απο
1986

Ανανεώσεις Συμβολαίου Γενικών Ατυχημάτων

Πανω απο
2000

Ιδιώτες

Είμαστε δίπλα σου όταν τα πράγματα γίνουν δύσκολα

Στους ρυθμούς που ζούμε, τα ατυχήματα είναι ένα καθημερινό φαινόμενο είτε αυτά αφορούν λόγους εργασιακούς είτε καθημερινότητας ή και σε καταστάσεις ψυχαγωγίας.

Για την κάλυψη του κινδύνου αυτού, η Winbroker σας παρέχει προγράμματα τα οποία διαμορφώνετε εσείς τα ασφάλιστρα, ανάλογα με τις ανάγκες που επιθυμείτε να καλύψετε.

Ασφάλεια

Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν :

Απώλεια ζωής

Πρόσκαιρη ανικανότητα μερική ή ολική

Μόνιμη ανικανότητα μερική ή ολική

Έξοδα πρώτων βοηθειών, καθώς και φάρμακα και ιατρικά υλικά εάν τυχόν χρειαστούν

Προσωπικών Ατυχημάτων

Προγράμματα

Τα προγράμματα αυτά συχνά συνδυάζονται με την κάλυψη απώλειας εισοδήματος, η οποία καλύπτει το μηνιαίο εισόδημα σε περίπτωση ατυχήματος και πρόσκαιρης ανικανότητας. Κρίνετε απαραίτητη σε συμπολίτες μας που η σωματική τους ακεραιότητα είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί το εισόδημά τους.

Μέσω της πολυετούς εμπειρίας που έχουμε αναπτύξει, έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένα και προσωποποιημένα προγράμματα ατομικής, αλλά και εταιρικής ασφάλισης, έτσι ώστε να σας προσφέρουμε αυτό που πραγματικά έχετε ανάγκη. Έτσι η WinBrokers σας καλύπτει σε κάθε πτυχή της πορείας της ζωής σας.