Ασφάλεια Κατοικίας

Είναι ζωτικό να σε βοηθάμε κατ'οίκον.

Πανω απο
1400

Συμβόλαια

Πανω απο
985

Ανανεώσεις Συμβολαίων Κατοικίας

Πανω απο
860

Ιδιώτες

Είμαστε δίπλα στους κινδύνους της κατοικίας σου

Η κατοικία αποτελεί το στήριγμα για κάθε οικογένεια καθώς είναι το περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει αποκτηθεί με μόχθο και οικονομικές θυσίες ετών.

Η Winbroker αναγνωρίζοντας τους κινδύνους αυτούς και με την τεχνογνωσία των συμβούλων της, σας προτείνει ευέλικτα προγράμματα είτε βρίσκεστε στην θέση του ενοικιαστή είτε βρίσκεστε στην θέση του ιδιοκτήτη.

Ασφάλεια

Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν:

Κλοπή διαρρήξεως

Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα

Τρομοκρατικές ενέργειες

Θραύση κρυστάλλων

Αστική ευθύνη

Διάρρηξη Σωληνώσεων

Κατοικίας

Προγράμματα

Η Winbokers αναγνωρίζοντας τους κινδύνους αυτούς και με την τεχνογνωσία των συμβούλων της, σας προτείνει ευέλικτα προγράμματα είτε βρίσκεστε στη θέση του ενοικιαστή, είτε στη θέση του ιδιοκτήτη. Τα προγράμματα αυτά είναι σε θέση να καλύψουν εκτός από το κτίσμα σας και το περιεχόμενο αυτού, την εκάστοτε οικοσκευή.

Μέσω της πολυετούς εμπειρίας που έχουμε αναπτύξει, έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένα και προσωποποιημένα προγράμματα ατομικής, αλλά και εταιρικής ασφάλισης, έτσι ώστε να σας προσφέρουμε αυτό που πραγματικά έχετε ανάγκη. Έτσι η WinBrokers σας καλύπτει σε κάθε πτυχή της πορείας της ζωής σας.