Ασφάλιση Αλλοδαπών

Ασφάλεια υγείας για άδεια παραμονής.

Πανω απο
350

Συμβόλαια

Πανω απο
325

Ανανεώσεις Συμβολαίων Ασφάλισης Αλλοδαπών

Πανω απο
300

Μετανάστες και Πρόσφυγες

Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης αλλοδαπών για νοσοκομειακή κάλυψη, ιατροφαρμακευτικά έξοδα, μόνιμη μερική ή ολική ανικανότητα και απώλεια ζωής από 67€ το χρόνο

 Απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση συμβολαίου:

  • Πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Ασφάλισης
  • Φωτοτυπία Διαβατηρίου ή/και VISA όπου απαιτείται ή Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους/μπλε βεβαίωση (ή/ και άδεια παραμονής, εφόσον υπάρχει προγενέστερη)

Δείτε το αντίστοιχο ΦΕΚ του νόμου παρακάτω:

Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΗ Δ ΗΜΟ Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Ασφάλεια

Στα προγράμματα αυτά, θα βρείτε καλύψεις όπως :

Θάνατος από Ατύχημα (Death due to Accident) 1.000€

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 15.000€

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα 15.000€

Ιατρο – Φαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια 20% συμμετοχή ασφαλισμένου (Medico – pharmaceutical due to Accident or Disease 20% insured participation) 1.500€

Νοσοκομειακή περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια 20% συμμετοχή ασφαλισμένου (Medico-pharmaceutical due to Accident or Disease 20% insured participation) 15.000€

Για όλα τα παραπάνω εκδίδουμε Άμεσα βεβαίωση ασφάλισης την οποία ο Ασφαλιζόμενος μπορεί να παραδώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, που απαιτείται, για να εκδώσει ή να ανανεώσει την άδεια παραμονής του.

Αλλοδαπών

Η νομοθεσία για την ασφάλιση είναι πλέον σαφής

Ο παλαιός νόμος 3386/2005 αντικαταστάθηκε από τον νέο μεταναστευτικό νόμο 4251/2014 με ισχύ από 1.6.2014. Στις 21.10.2014 εκδόθηκε συγκεκριμένη οδηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών όπου καθορίζει σαφώς τις ελάχιστες καλύψεις που πρέπει να έχει ένα ιδιωτικό ασφαλιστήριο υγείας ώστε να θεωρείται κατάλληλο για ανανέωση άδειας διαμονής.

Μέσω της πολυετούς εμπειρίας που έχουμε αναπτύξει, έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένα και προσωποποιημένα προγράμματα ατομικής, αλλά και εταιρικής ασφάλισης, έτσι ώστε να σας προσφέρουμε αυτό που πραγματικά έχετε ανάγκη. Έτσι η WinBrokers σας καλύπτει σε κάθε πτυχή της πορείας της ζωής σας.