Ασφάλεια Αγροτικού Τομέα

Είναι ζωτικό να προστατεύουμε τους καθημερινούς κόπους και την παραγωγή σας.

Πανω απο
470

Συμβόλαια

Πανω απο
450

Ανανεώσεις Συμβολαίου Αγροτικών Ασφαλίσεων

Πανω απο
400

Αγρότες & Αγροτικές επιχειρήσεις

Είμαστε δίπλα σε κάθε παραγωγό

Η στροφή στον πρωτογενή τομέα τα τελευταία χρόνια, από μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και η ενασχόληση μαζί του είναι γεγονός.

Η στροφή αυτή σε συνδυασμό με τις τεράστιες αλλαγές στο νομοθετικό, στο φορολογικό αλλά κυρίως στο κλιματολογικό τομέα, δημιούργησε νέες ανάγκες στους ενεργούς, του κλάδου.

Ασφάλεια

Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν κινδύνους όπως :

Κίνδυνοι Παραγωγής ή Απόδοσης

Από δυσμενή μετεωρολογικά φαινόμενα, ασθένειες κ.ά.

Κίνδυνοι των Τιμών

Από την υψηλή διακύμανση τιμών, χαμηλή ζήτηση, υψηλό κόστος κ.ά.

Συμβατικοί Κίνδυνοι

Αναπάντεχη ακύρωση συμφωνίας προμηθευτών, αλλαγή όρων κ.ά.

Ανθρώπινοι Κίνδυνοι ή Προσωπικοι Κίνδυνοι

Από προβλήματα υγείας, ατυχήματα κά.

Κίνδυνοι του πάγιου ενεργητικού για τη λειτουργία

Από φωτιά, κλοπή κ.ά.

Θεσμικοί - Πολιτικοί Κίνδυνοι

Αλλαγές στη γεωργική πολιτική, φορολογικές αλλαγές κ.ά.

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι

Από αύξηση επιτοκίων, ανεπαρκή ρευστότητα κ.ά.

Αγροτικού Τομέα

Προγράμματα

Όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι έχουν επίδραση στο εισόδημα του αγρότη. Η κατανόηση της προέλευσης και η αξιολόγηση της φύσης ενός κινδύνου είναι αναγκαία για την ανάπτυξη του κατάλληλου συστήματος διαχείρισης του κινδύνου.

Τα νέα ασφαλιστικά προϊόντα σε συνδυασμό με τους άριστα καταρτισμένους συνεργάτες της Winbrokers, είναι σε θέση να καλύψουν τα κενά στις αποζημιώσεις ζημιών του ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων). Τα κενά αυτά έχουν να κάνουν και με το ύψος των αποζημιώσεων καθώς και με το είδος τους, αφού στον κλάδο έρχονται νέες πρωτοποριακές καλύψεις που μπορούν να ικανοποιήσουν τους αγρότες.

Μέσω της πολυετούς εμπειρίας που έχουμε αναπτύξει, έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένα και προσωποποιημένα προγράμματα ατομικής, αλλά και εταιρικής ασφάλισης, έτσι ώστε να σας προσφέρουμε αυτό που πραγματικά έχετε ανάγκη. Έτσι η WinBrokers σας καλύπτει σε κάθε πτυχή της πορείας της ζωής σας.